Κόμβος Σπετσών
 
 
 
AIESEC Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Η AIESEC είναι ένας εθελοντικός, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός  που διοικείται από φοιτητές και πρόσφατα πτυχιούχους, με δίκτυο 113 χωρών και 2400 πανεπιστημίων σε ολόκληρο τον κόσμο και αριθμεί πάνω από 86000 μέλη. Αποτελεί το μεγαλύτερο φοιτητικό διεθνή οργανισμό με όραμα την εξέλιξη των μελών του και την παγκόσμια ειρήνη. Στόχος της AIESEC είναι να δίνει όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες στα μέλη της να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, δημιουργώντας έτσι ένα διεθνές δίκτυο από φορείς αλλαγής  που σκοπό να έχουν θετική επιρροή στην κοινωνία.

Η AIESEC στην Ελλάδα ξεκίνησε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σήμερα  βρίσκεται σε 7 Πανεπιστήμια, προσφέροντας πάνω από 1000 εμπειρίες ζωής.

Μέσα από τις δραστηριότητες της έχει ως στόχο να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων και να αυξήσει την διαπολιτισμική κατανόηση.
Ταυτόχρονα, έχει ως αποστολή να αναπτύσσει νέους που θα είναι μελλοντικά κοινωνικά και επιχειρηματικά υπεύθυνοι ηγέτες, θετικοί φορείς αλλαγής προκειμένου να συμβάλλουν θετικά στην κοινωνία και την εξέλιξη της.

Κάθε χρόνο, πάνω από 16000 νέοι έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, ταξιδεύοντας σε μια από τις χώρες του δικτύου μας και κάνοντας την πρακτική τους άσκηση για διάστημα από 1,5 μήνα έως και ένα χρόνο.

Τα μέλη του οργανισμού έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν μεταξύ τους, να αλληλεπιδράσουν με άτομα από ολόκληρο τον κόσμο και μέσα από τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται και τις εμπειρίες που ζουν καθημερινά να αναπτύξουν τις ηγετικές τους δυνατότητες. Επίσης έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνεργαστούν με φοιτητές από όλο τον κόσμο, συμμετέχοντας είτε σε συνέδρια (τα οποία διοργανώνονται από τα ίδια τα μέλη της AIESEC), είτε μέσα από ένα από τα 4 προγράμματα που προσφέρει ο οργανισμός.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα της AIESEC έχουν  προπτυχιακοί φοιτητές , μεταπτυχιακοί φοιτητές ή πρόσφατα πτυχιούχοι (έως δύο χρόνια από την αποφοίτησή τους). Οι ασκούμενοι πρέπει να ξέρουν οπωσδήποτε μία ξένη γλώσσα, συνήθως αγγλικά.

Η AIESEC προσφέρει τέσσερα προγράμματα:

 • Πρακτική άσκηση στο εξωτερικό
 • Εθελοντική εργασία στο εξωτερικό
 • Μέλος σε ομάδα
 • Ηγέτης ομάδας

 Πρακτική άσκηση στο εξωτερικό (Global Internship Programme)

Το πρόγραμμα αυτό δίνει την δυνατότητα στον φοιτητή να εργαστεί σε κάποια από τις 113 χώρες του δικτύου της AIESEC σε προγράμματα πρακτικής που οδηγούν στην επαγγελματική ανάπτυξη ενός μέλους και να τον βοηθήσει να ειδικευτεί σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Συνήθως περιλαμβάνει  εργασία σε ποικίλα επιχειρησιακά projects.

Ανάλογα με τις σπουδές και τα ενδιαφέροντα του καθενός, ο ασκούμενος μπορεί να διαλέξει ένα από τα παρακάτω είδη πρακτικής άσκησης:

 • Management: Πρακτική άσκηση σε εταιρίες και οργανισμούς σε αντικείμενα όπως Οικονομικά, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Μάρκετινγκ, Διοίκηση, Ανθρώπινοι Πόροι, κλπ.
 • Technical: Πρακτική άσκηση σε εταιρίες και οργανισμούς σε αντικείμενα όπως προγραμματισμός, πληροφοριακά συστήματα, διαχείριση δικτύων, ανάπτυξη λογισμικού, σχεδιασμός ιστοσελίδων, βάσεις δεδομένων, κλπ.
 • Education: Πρακτική άσκηση σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, σχολεία, εταιρίες σε αντικείμενα όπως διδασκαλία ξένων γλωσσών, συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός.
 • Development: Πρακτική άσκηση σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανισμούς και εταιρίες σε αντικείμενα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας, όπως ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία του περιβάλλοντος, επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση.

 Εθελοντική εργασία στο εξωτερικό (Global Community Development Programme)

Το πρόγραμμα αυτό δίνει την δυνατότητα στον φοιτητή να εργαστεί εθελοντικά στο εξωτερικό σε κάποια από τις 113 χώρες του δικτύου της AIESEC και μέσα από επιχειρησιακά projects να φέρει ένα θετικό διαπολιτισμικό αντίκτυπο στην χώρα που θα εργαστεί και παράλληλα να αναπτύξει τις προσωπικές και επαγγελματικές του δεξιότητες

 Επίσης αν γίνει κάποιος μέλος και αποφασίσει να εργαστεί εθελοντικά για την AIESEC στην Ελλάδα μπορεί να μπει σε ένα από τα παρακάτω 2 προγράμματα :

 Μέλος σε ομάδα (Team Member Programme)

Μέσω αυτού του προγράμματος τα μέλη του οργανισμού έχουν την δυνατότητα να ζήσουν πρακτικά την εμπειρία του να λειτουργούν σε ομάδα, να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο και να αναπτύξουν τις πρακτικές τους γνώσεις μέσα από την ενασχόληση με projects.

 Ηγέτης  Ομάδας (Team Leader Programme)

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα τα μέλη του οργανισμού έχουν την ευκαιρία να ηγηθούν ομάδων (σε επίπεδο πανεπιστημίου, σε εθνικό επίπεδο ή σε διεθνές επίπεδο), να τις διαχειριστούν και να τις καθοδηγήσουν, αναπτύσσοντας τα επαγγελματικά και προσωπικά τους χαρακτηριστικά.

 

Ο ασκούμενος δικαιούται:

 • Μισθό από την εταιρεία ή τον οργανισμό όπου δουλεύει. (Συνήθως αμείβεται τουλάχιστον με  το βασικό μισθό της χώρας)
 • Ασφάλιση από τον εργοδότη
 • Επίσης παρέχεται βοήθεια από την AIESEC για τα γραφειοκρατικά του πράγματος (διαβατήριο, visa, κλπ).

 

Στα προγράμματα εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό ο οργανισμός είναι υποχρεωμένος να παρέχει στέγη και φαγητό στον ασκούμενο χωρίς όμως να του παρέχει τον βασικό μισθό.

 Η διαδικασία συμμετοχής  σε πρόγραμμα διεθνούς πρακτικής άσκησης μέσω της AIESEC  απαιτεί τα εξής:

 • Απευθύνεστε  σε κάποιο γραφείο του οργανισμού για συμπλήρωση αίτησης μέλους και κατάθεση  βιογραφικού,  motivation letter, πτυχίο πανεπιστημίου (αναλυτική βαθμολογία), πτυχία ξένων γλωσσών και να καταβολή  του  ποσού των 10€.
 • Ακολουθεί συνέντευξη από τα μέλη της AIESEC με σκοπό να αξιολογήσουν κατά πόσο ο υποψήφιος είναι έτοιμος να εργαστεί στο εξωτερικό.
 • Αν το αποτέλεσμα της συνάντησης είναι θετικό ξεκινά η διαδικασία του matching.

 

Η AIESEC HELLAS (www.aiesec.gr) είναι η κεντρική επιτροπή της AIESEC στην Ελλάδα, ενώ υπάρχουν και 7 τοπικές επιτροπές:

 

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τηλ. 2108203739, @: aiesec.athens@gmail.com)
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς (τηλ: 2117509047-8, @: aiesec@unipi.gr)
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (τηλ: 2310891562, @: aiesec@uom.gr)
 • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τηλ: 2103689829, @: aiesec.nkua@gmail.com)
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (τηλ: 2310246165, @: aiesec.auth@gmail.com)
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου (τηλ: 2271035097, @: aiesec@ba.aegean.gr)
 • Πανεπιστήμιο Πάτρας (@: aiesec.upatras@gmail.com)
Τελευταία ανανέωση ( 17/01/2013 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου