Κόμβος Σπετσών
 
 
 
EURES Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης EURES (European Employment Services - http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=el) είναι ένα δίκτυο συνεργασίας για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Ελβετία.

Κύριοι στόχοι του EURES είναι να:

  • ενημερώνει, να καθοδηγεί και να παρέχει συμβουλές σε εργαζόμενους  που ενδέχεται να μετακινηθούν σε άλλη χώρα σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς και σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
  • βοηθά τους εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν εργαζόμενους από άλλες χώρες.
  • παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση σε εργαζόμενους και εργοδότες στις διασυνοριακές περιοχές.

Το EURES καλύπτει 31 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Bουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Λιθουανία, Λετονία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Προσφέρει ένα δίκτυο συμβούλων που μπορεί να παρέχει  πληροφορίες, βοήθεια και καθοδήγηση στα άτομα που αναζητούν εργασία και στους εργοδότες μέσω προσωπικών επαφών. Οι σύμβουλοι EURES είναι εκπαιδευμένοι ειδικοί που προσφέρουν τους τρεις τύπους των βασικών υπηρεσιών EURES, της ενημέρωσης, της καθοδήγησης και της τοποθέτησης, τόσο στα άτομα που αναζητούν εργασία όσο και στους εργοδότες που ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή αγορά θέσεων εργασίας.

Το δίκτυο απαριθμεί περισσότερους από 850 συμβούλους EURES (http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=3&acro=eures&lang=el) από όλη την Ευρώπη ενώ ο αριθμός αυτός ολοένα και αυξάνεται. Το EURES είναι εντελώς δωρεάν και για τους αιτούντες εργασία και για τους εργοδότες, υπό τους όρους που θέτουν τα επιμέρους μέλη του EURES.

Η υπηρεσία My EURES παρέχει διάφορες δυνατότητες εξατομίκευσης των υπηρεσιών της πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα EURES με βάση τις προσωπικές ανάγκες σας, είτε ανήκετε στα άτομα που αναζητούν εργασία είτε στους εργοδότες.

Τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν να συντάσσουν και να αποθηκεύουν προφίλ αναζήτησης και να ειδοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν εμφανίζονται θέσεις απασχόλησης που αντιστοιχούν σε κάποιο προφίλ. Το Βιογραφικό Online του EURES, που προσφέρεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, σας παρέχει τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε το βιογραφικό σας και το θέσετε υπόψη των συμβούλων EURES και των εγγεγραμμένων εργοδοτών.

Οι εργοδότες μπορούν, ανοίγοντας έναν λογαριασμό αναζήτησης «My EURES» για βιογραφικά υποψηφίων, να συντάσσουν και να αποθηκεύουν προφίλ αναζήτησης και να ειδοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πολλές ακόμη λειτουργίες πρόκειται  προστεθούν στην υπηρεσία «My EURES», όπως η δυνατότητα εγγραφής συνδρομητών σε ενημερωτικά δελτία.

Η βάση δεδομένων για τις κενές θέσεις εργασίας στο EURES ενημερώνεται καθημερινά. Οι πληροφορίες για τις τάσεις στην αγορά εργασίας και για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας ενημερώνονται τακτικά από τους εθνικούς ανταποκριτές του δικτύου EURES.

Η πύλη EURES δεν προσφέρει μόνο πληροφορίες σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία, αλλά παρέχει στοιχεία σχετικά με τις τάσεις στην αγορά εργασίας όλων των χωρών και περιφερειών του ΕΟΧ, πρακτικές πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη, καθώς και μια βάση δεδομένων στο διαδίκτυο με τα βιογραφικά σημειώματα των αιτούντων εργασία.

Το τμήμα της πύλης σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με διάφορα σημαντικά ζητήματα όπως η εύρεση στέγασης και σχολείων, η φορολογία, το κόστος ζωής, η υγεία, η κοινωνική νομοθεσία, η συγκρισιμότητα των τυπικών προσόντων κ.λπ.

Η πύλη επαγγελματικής κινητικότητας του EURES διατίθεται στις 25 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης / του ΕΟΧ: Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Εσθονικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Ισλανδικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Ουγγρικά, Ολλανδικά, Μαλτέζικα, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβάκικα, Σλοβένικα, Φινλανδικά και Σουηδικά.
Στόχος της πύλης είναι να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και στις 25 κοινοτικές γλώσσες ή τουλάχιστον στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Τελευταία ανανέωση ( 17/01/2013 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου