Μεταπτυχιακά Υποτροφίες Κατατακτήριες Σεμινάρια
Κόμβος Σπετσών
 
 
 
Εκπαίδευση Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Ο τομέας Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης στοχεύει στην προσφορά πληροφόρησης για Μεταπτυχιακές Σπουδές, Υποτροφίες και Κληροδοτήματα, Κατατακτήριες Εξετάσεις, Σεμινάρια, Συνέδρια, Ημερίδες με απώτερο σκοπό την συμβολή στην περαιτέρω εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση. Επιπλέον υποστηρίζει δραστηριότητες που συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και αποφοίτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφορικά με τις εξειδικεύσεις και το προσφερόμενο έργο του Ιδρύματος.

Απευθύνεται σε:

 • Φοιτητές-Αποφοίτους του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. αλλά και όλης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που αναζητούν πληροφορίες για τις υφιστάμενες δυνατότητες για περαιτέρω εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση.

 • Μαθητές και αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να ενημερωθούν για τα τμήματα του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς εσωτερικού-εξωτερικού που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη συνεργασιών.

Για την επίτευξη των στόχων πραγματοποιείται:

 • επικοινωνία-αλληλογραφία με ΥΠΕΠΘ, Ελληνικά & ξένα Πανεπιστήμια, Πρεσβείες & Μορφωτικά Ινστιτούτα του εξωτερικού, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ΚΕΚ & άλλους εκπαιδευτικούς φορείς για την συλλογή πληροφοριών σχετικών με τον τομέα,

 • επικοινωνία με τους επιστημονικούς υπευθύνους των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.  με σκοπό την συνεχή ενημέρωση για τα ανωτέρω,

 • σχεδιασμός και οργάνωση από κοινού με τους άλλους τομείς του Γραφείου Διασύνδεσης εκδηλώσεων όπως εκθέσεις μεταπτυχιακών σπουδών και εντύπων πληροφόρησης και προβολής,

 • παρακολούθηση ενημερωτικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, σεμιναρίων που διοργανώνονται από άλλους φορείς για την ανατροφοδότηση του τομέα,

 • τακτικός έλεγχος και επικαιροποίηση τόσο της ιστοσελίδας όσο και του έντυπου υλικού,

 • υποδοχή των χρηστών του Τομέα, καταγραφή της επίσκεψης, καθοδήγηση και πληροφόρηση για τις δυνατότητες στην ημεδαπή και αλλοδαπή για μεταπτυχιακά, σεμινάρια, προγράμματα επιμόρφωσης, υποτροφίες, κατατακτήριες εξετάσεις σε ΑΕΙ κλπ,

 • συμμετοχή σε εκδηλώσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΓΡΑΣΕΠ κ.λ.π.), παρουσίαση των Τμημάτων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και του Γραφείου Διασύνδεσης, διανομή φακέλου με σχετικό ενημερωτικό υλικό (κατά περίπτωση συνοδεύεται και από άλλα άτομα του Γ.Δ.),

 • συντήρηση της Αρχειοθήκης Εκπαίδευσης και σχετική καθοδήγηση των χρηστών της, 

 • καθημερινή ενημέρωση του Ημερολογίου για τις δραστηριότητες του Τομέα,

 • συμμετοχή στην Ολομέλεια του Γραφείου Διασύνδεσης για την από κοινού λήψη αποφάσεων.

Η αρχειοθήκη του τομέα περιλαμβάνει οδηγούς σπουδών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, ενημερωτικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες και κληροδοτήματα, προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης και νομοθεσία για σχετικά θέματα.

Εάν ενδιαφέρεστε να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες του τομέα Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης επικοινωνήστε μαζί μας.

Γραφείο Διασύνδεσης Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.  τηλ 2105381294-5, κα Μαρία Καλτσογιάννη

e-mail : edu@gdias.teipir.gr


Όλες οι υπηρεσίες του τομέα παρέχονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση προς τους ενδιαφερόμενους.

Τελευταία ανανέωση ( 03/02/2015 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου