Πεδία Απασχόλησης Επαγγελματικά Δικαιώματα
Κόμβος Σπετσών
 
 
 
Τμήματα Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.) ιδρύθηκε το 1983 με το Ν. 1404/άρθρο 4. και εγκαταστάθηκε οριστικά στο χώρο το 1985. Οι εγκαταστάσεις του, με τις προσθήκες και βελτιώσεις διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο ακαδημαϊκό περιβάλλον λειτουργίας υψηλής στάθμης. Τα κτίριά του καλύπτουν έκταση 100.000τμ. και ευρίσκονται στην καρδιά του αρχαίου ελαιώνα των Αθηνών, πλησίον της Ακαδημίας του Πλάτωνος. Με τους Νόμους 2916/2001, 3549/2007, 4009/2011 και 4076/2012 διαμορφώθηκε το ισχύον καθεστώς λειτουργίας ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το οποίο παρέχει υψηλό επίπεδο τεχνολογικής εκπαίδευσης, ενώ εκπονεί προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει.
Η παρεχόμενη εκπαίδευση περιλαμβάνει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε γνωστικά αντικείμενα με τεχνολογικό και οικονομικό περιεχόμενο.
Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. διατηρεί μόνιμες συνεργασίες με άλλα ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και συμμετέχει σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου σπουδών και την προαγωγή της επιστήμης.
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T. χαίρουν της ιδιαίτερης μέριμνας της διοίκησης και με την υποστήριξη του προσωπικού από τα ιδρύματα συνεργασίας, είναι ευρέως αποδεκτά από την αγορά. Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. διαθέτει επίσης:

 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (21036441078),
 • Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (2105381020, http://kte.teipir.gr),
 • Ινστιτούτο δια βίου Εκπαίδευσης (2105381278),
 • Υπερσύγχρονο Συνεδριακό Κέντρο (2105450952),
 • Σύγχρονη Βιβλιοθήκη (2105381156, http://lib.teipir.gr ) και Σύγχρονη Αίθουσα Internet,
 • Διαδικτυακό Κέντρο (ΔΔΚ) (2105381304 http://noc.teipir.gr ),
 • Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.: 2105381261, http://goo.gl/fhneny),
 • Γραφείο Διασύνδεσης (2105381294-5, http://gdias.teipir.gr )
 • Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης: (2105381596-1597, e-mail: counseling@teipir.gr),
 • Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (2105381359, http://apollon.teipir.gr/praktiki/),
 • Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (2105381359-1404, http://www.teipir.gr/mke/)
 • Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων (2105381109-1415, http://euoffice.teipir.gr ).

Ακόμη διαθέτει:

 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.Εφ.)

Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., τηλ: 2105381219

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., τηλ: 2105381220

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., τηλ: 2105381225

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.,  τηλ: 2105381110, 5381436

Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε., τηλ: 2105381216

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., τηλ: 2105381227

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., τηλ: 2105381215


ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, τηλ: 2105381144,5381151

Τμήμα Λογιστικής, τηλ: 2105381218, 5381125

 

Διεύθυνση

Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω,

Τηλ: 210 5381100, Φαξ: 2105450962,

Web site: http://www.teipir.gr

Τελευταία ανανέωση ( 06/02/2015 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου