Παρουσίαση Προσωπικό Κώδικας Δεοντολογίας Πολιτική Ποιότητας Στατιστικά Εκδηλώσεις Περιοδικές Εκδόσεις Αναγνωστήριο Οριζόντια Δράση EUE-NET CDONET
Κόμβος Σπετσών
 
 
 
Παρουσίαση Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

T ο Γραφείο Διασύνδεσης Εκπαίδευσης και Παραγωγής του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ή για συντομία Γραφείο Διασύνδεσης εντάσσεται διοικητικά στην Διεύθυνση Συντονισμού Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριμνας του Ιδρύματος, στο Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης άρχισε να λειτουργεί το 1993 ως Γραφείο Σταδιοδρομίας στα πλαίσια του προγράμματος Σύνδεσης Α.Ε.Ι.  και Επιχειρήσεων, χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. μέσω του Υπουργείου Εργασίας. Το 1997, το Γραφείο Σταδιοδρομίας εντάχθηκε στα πλαίσια του 2ου ΚΠΣ και μετονομάστηκε σε Γραφείο Διασύνδεσης, γεγονός που υπονοεί μία διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ώστε να μην είναι απλά ένα Γραφείο Εύρεσης Εργασίας, αλλά να αποτελεί ουσιαστικά κόμβο αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ Εκπαίδευσης και Παραγωγής.

Το 1998, στο Γραφείο Διασύνδεσης ξεκίνησε να λειτουργεί Συμβουλευτική Υπηρεσία με στόχο αφενός μεν τον εντοπισμό και την καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων που απασχολούν τους σπουδαστές και τους πτυχιούχους του Ιδρύματος και αφετέρου την αντιμετώπισή τους, ατομικά ή με την διοργάνωση τακτικών ομάδων. Το 2001 εντάχθηκε στα πλαίσια του 3ου ΚΠΣ Β’ ΕΠΕΑΕΚ, από το οποίο και χρηματοδοτείται, συνεχίζοντας να λειτουργεί με επιτυχία μέχρι σήμερα.

Το 2005 ιδρύθηκε ο Κόμβος Σπετσών του Γραφείου Διασύνδεσης που στεγάζεται και λειτουργεί στο παράρτημα του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., στις Σπέτσες.

Το Γραφείο Διασύνδεσης συμμετείχε στην Οριζόντια Δράση των Γραφείων Διασύνδεσης των Τ.Ε.Ι. από το 1997 ως το 2007, η οποία αποτελεί σύμπραξη των ελληνικών Τ.Ε.Ι. με σκοπό την υποστήριξη του έργου των Γραφείων Διασύνδεσης με δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. Δρ. Σόλων Αντωνίου, ήταν μέλος της Τριμελούς Εκτελεστικής Γραμματείας της Ο.Δ. από ιδρύσεως της και ως το 2007. Το 2007 ξεκίνησε να συμμετέχει στο δίκτυο EUE-NET, ενώ το 2008 συμπλήρωσε 15 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας και συνολική χρηματοδότηση 1.377.823,62€. Το Γραφείο Διασύνδεσης, διαθέτει πλήρες μηχανογραφικό σύστημα -που συνεχώς ανανεώνεται και επεκτείνεται- και εξειδικευμένο προσωπικό, αποτελεί στρατηγικό μέσο για την υποστήριξη, τη διεύρυνση της επικοινωνίας του Ιδρύματος και την ανάπτυξη σταθερών δεσμών μεταξύ Εκπαιδευτικής Κοινότητας και Παραγωγής.

Στόχοι του Γραφείου Διασύνδεσης:

 • Συμβολή στην επιμόρφωση, εξειδίκευση και επαγγελματική αποκατάσταση των τελειοφοίτων και πτυχιούχων του Ιδρύματος.
 • Κάλυψη αναγκών των Επιχειρήσεων με εξειδικευμένα στελέχη.
 • Ενημέρωση του Ιδρύματος για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της παραγωγής και συμμετοχή στις δραστηριότητες προσαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών.
 • Συνεργασία με αντίστοιχα Γραφεία των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Προσφορά πληροφόρησης για Μεταπτυχιακές Σπουδές, Υποτροφίες, Κατατακτήριες Εξετάσεις, Σεμινάρια, Συνέδρια, Ημερίδες.
 • Προσφορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών τόσο κατά την διάρκεια των σπουδών όσο και μετά την αποφοίτηση για την ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας, ατομικά ή σε οργανωμένες ομάδες.
 • Υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και αποφοίτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφορικά με τις εξειδικεύσεις και το προσφερόμενο έργο του Ιδρύματος.
 • Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των αποφοίτων.
 • Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας, σε τοπικό επίπεδο, με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς προκειμένου για την από κοινού ανάληψη δράσης προώθησης της εργασιακής ένταξης των αποφοίτων.
 • Δημιουργική επικοινωνία με αποφοίτους οι οποίοι ασχολούνται σε σημαντικές θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο την καθοδήγηση των σπουδαστών και τη μεταφορά των εμπειριών τους (mentoring).
 • Προβολή των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος.

Το Γραφείο Διασύνδεσης ελέγχονταν και υποστηρίζονταν από τον Ειδικό Λογαριασμό του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και την Επιτροπή ΚΠΣ και διευθύνονταν από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου Δρ. Σόλωνα Σ. Αντωνίου, καθηγητή του Τμήματος Μηχανολογίας έως και το 2010. Τον σημαντικό ρόλο της επικοινωνίας του Γραφείου με τα τμήματα του Ιδρύματος είχε αναλάβει η Επιτροπή Έργου, η οποία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η Επιτροπή αποτελούνταν από έναν εκπρόσωπο από κάθε Τμήμα και από εκπροσώπους των Σπουδαστικών Συλλόγων.

Μέχρι και τον Ιούνιο 2008 το A.Ε.Ι. Πειραιά  T.T. μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης συνεργάζονταν με πλέον των 1800 επιχειρήσεων (με μέσο ρυθμό αύξησης του τελευταίου έτους, 26 νέες επιχειρήσεις τον μήνα) κυρίως του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την απασχόληση σπουδαστών και πτυχιούχων του Ιδρύματος και την ανάπτυξη πολυδιάστατων συνεργασιών σε τεχνολογικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ακόμη, το Γραφείο Διασύνδεσης είχε προωθήσει περίπου 15800 βιογραφικά σημειώματα σπουδαστών & πτυχιούχων σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης και εργασίας αντίστοιχα, εξυπηρετώντας σχετικά αιτήματα επιχειρήσεων που έσπευδαν να βρουν εξειδικευμένα στελέχη στο Γραφείο Διασύνδεσης. Περισσότεροι από 13800 σπουδαστές και πτυχιούχοι του Τ.Ε.Ι. Πειραιά είναι εγγεγραμμένοι στις Βάσεις Δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης και επωφελούνται τόσο από τις υπηρεσίες πληροφόρησης όσο και από την Συμβουλευτική Υπηρεσία.

Το 2009 ιδρύεται η Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας "Δ.Α.ΣΤΑ" με ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Αντώνη Αντωνίου και η οποία συντονίζει τον σχεδιασμό και προγραμματισμό του Γραφείου Διασύνδεσης της Δομής Απασχόλησης Σταδιοδρομίας του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T.  (έργου που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση -Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ), του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Το 2010 το Γ.Δ. γίνεται ιδρυτικό μέλος του Διεθνούς δικτύου CDO-NET και ταυτόχρονα σηματοδοτείται η έναρξη του νέου έργου του Γ.Δ. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με χρηματοδότηση 276.196,20€, με Επιστημονικό  Υπεύθυνο: τον Δρα Δημήτριο Τσελέ (2010-2013), τον Δρα Παντελή Μαλατέστα (2014) και τον Δρα Γεώργιο Νικολαΐδη από το 2015 με αναπληρωτή του τον Δρα Γεώργιο Πρινιωτάκη. 

Τελευταία ανανέωση ( 18/02/2016 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου