Παρουσίαση Προσωπικό Κώδικας Δεοντολογίας Πολιτική Ποιότητας Στατιστικά Εκδηλώσεις Περιοδικές Εκδόσεις Αναγνωστήριο Οριζόντια Δράση EUE-NET CDONET
Κόμβος Σπετσών
 
 
 
Κώδικας Δεοντολογίας Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Η διατύπωση Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει και καθορίζει όλες τις λειτουργίες του Γραφείου Διασύνδεσης, τις σχέσεις του και τις υποχρεώσεις του προς το εξωτερικό περιβάλλον, απασχόλησε από την αρχή το Γραφείο Διασύνδεσης του A.E.I. Πειραιά T.T..
 
 Το προσωπικό του Γραφείου, από την αρχή της λειτουργίας του, βασισμένο στην γνώση και στην εμπειρία του αλλά και στην καθοδήγηση των Επιστημονικών του Υπευθύνων, όρισε ορισμένες αρχές λειτουργίας που εκ των υστέρων αποδείχθηκαν σωστές και περιελήφθησαν στον επισυναπτόμενο Κώδικα.
 
 Στην συνέχεια το θέμα ανατέθηκε στην Επιτροπή Έργου και αποτέλεσε ένα από τα κύρια καθήκοντα της κατά τις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το Ακαδημαϊκό έτος 1998 - 1999.
 
 Στην συνέχεια το Γραφείο Διασύνδεσης επεξεργάστηκε τα σχετικά Παραδοτέα των Οριζοντίων Δράσεων των Α.Ε.Ι. και T.E.I, και βασισμένο και στην δική του εμπειρία δημιούργησε το Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του A.E.I. Πειραιά T.T.
 
 Ο Κώδικας Δεοντολογίας επισυνάπτεται στις αιτήσεις συνεργασίας όλων των χρηστών του Γραφείου για να τον λαμβάνουν υπόψη τους και να τον αποδέχονται.
 

Διαβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας
 

Τελευταία ανανέωση ( 22/02/2016 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου