Μεταπτυχιακά Υποτροφίες από Δημόσιους Φορείς από Ιδιωτικούς Φορείς Κατατακτήριες Σεμινάρια
Κόμβος Σπετσών
 
 
 
Υποτροφίες Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

icon «Οδηγός Υποτροφιών, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων, Αθήνα 2007, β’έκδοση» (692.96 KB

icon «Φορείς και Κληροδοτήματα που χορηγούν Υποτροφίες» (166.32 KB

icon Ανακοίνωση Υποτροφιών ΙΚΥ (ακαδ. έτος 2012 - 2013) (204.51 KB)

Οι σπουδές, φιλόδοξη επιδίωξη των νέων, με τις οποίες στοχεύουν να κατακτήσουν υψηλούς στόχους και να διευρύνουν τους ορίζοντες και τις προοπτικές στη ζωή τους, σε πολλές περιπτώσεις, προσκρούουν σε οικονομικές αδυναμίες, οι οποίες ορθώνουν φραγμό στην υλοποίηση των ονείρων τους. Στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική διευκόλυνση υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός φορέων όπως υπουργεία, ξένες κυβερνήσεις, ιδρύματα-κληροδοτήματα, διεθνείς οργανισμοί, πανεπιστήμια κλπ που παρέχουν υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για τη χορήγηση υποτροφιών λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου, οι επιδόσεις σε μαθήματα που σχετίζονται με τον τομέα εξειδίκευσης που αφορά την υποτροφία, η καλή γνώση ξένης γλώσσας, καθώς επίσης η καταγωγή και η οικονομική κατάσταση. Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται κατάθεση δικαιολογητικών, ενώ σε ορισμένες η επιλογή γίνεται κατόπιν συμμετοχής σε διαγωνισμό. Η χρηματοδότηση σπουδών των φοιτητών, όμως, μπορεί -πλην των υποτροφιών- να γίνει είτε απευθείας από τα πανεπιστήμια ή μέσω προγραμμάτων δανειοδότησης από τράπεζες. Τα κληροδοτήματα παρέχουν ένα ιδιαίτερο είδος υποτροφιών. Οικονομικά εύποροι ιδιώτες διαθέτουν μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων για τη χρηματοδότηση των σπουδών προπτυχιακών αλλά και μεταπτυχιακών φοιτητών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σε αντικείμενο και τόπο σπουδών που επιλέγουν (οι ίδιοι οι κληροδότες). Οι κληροδότες καθορίζουν ένα φορέα διαχείρισης που μπορεί να είναι Δημόσιος οργανισμός, Σύλλογος, Ίδρυμα κλπ. ενώ τις υποτροφίες καρπώνονται συνήθως άτομα με συγκεκριμένο τόπο καταγωγής. Κληροδοτήματα παρέχονται για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως και για την εκπόνηση δικτατορικής διατριβής κυρίως όμως για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για οικονομικές ενισχύσεις που δίνονται κάθε έτος για την ολοκλήρωση ενός τύπου σπουδών. Υπάρχουν όμως και κληροδοτήματα που απονέμονται εφάπαξ, με την μορφή βραβείου.

Χρήσιμα Link:

Βάση Αναζήτησης Υποτροφιών του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.

Βάση Αναζήτησης Υποτροφιών του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.

ΥΠουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποτροφίες / Κληροδοτήματα

Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

DAAD

IFA

BRITISH COUNCIL

 

 

Τελευταία ανανέωση ( 05/04/2013 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου