Πεδία Απασχόλησης Επαγγελματικά Δικαιώματα
Κόμβος Σπετσών
 
 
 
Πεδία Απασχόλησης Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Με στόχο την αποτύπωση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., το Γραφείο Διασύνδεσης υλοποίησε ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ.

icon ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ (6.60 MB)

Στην παρουσίαση που ακολουθεί θα βρείτε γενικές πληροφορίες για το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και συνοπτικά το γνωστικό αντικείμενο και τα επαγγελματικά πεδία απασχόλησης των ειδικοτήτων του ιδρύματός μας.

icon Pedia_Apasxolisis_Tmimata_TEI_Peiraia.pdf

Οδηγοί Επαγγελμάτων

Η σύνταξη Οδηγών Επαγγελμάτων των πτυχιούχων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. ξεκίνησε πιλοτικά στα πλαίσια της Οριζόντιας Δράσης των Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών Α.Ε.Ι. Τ.Τ, η οποία αποτελεί σύμπραξη των Α.Ε.Ι. Τ.Τ.  με σκοπό την υποστήριξη του έργου των Γραφείων Διασύνδεσης με δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα.

Στην συνέχεια, έπειτα από την επαύξηση της χρηματοδότησης που επιτεύχθηκε μέσω της Οριζόντιας Δράσης για συγκεκριμένες δράσεις, μια εκ των οποίων ήταν και η Σύνταξη Οδηγών Επαγγελμάτων, όλα τα γραφεία Διασύνδεσης των Α.Ε.Ι. Τ.Τ.  ανέλαβαν να συντάξουν Οδηγούς για συγκεκριμένες ειδικότητες.

Στα πλαίσια αυτά και στηριζόμενο στους πιλοτικούς Οδηγούς που είχε ήδη υλοποιήσει, έτσι όπως του είχε προγενέστερα ανατεθεί από την Οριζόντια Δράση, το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά  Τ.Τ. & Κόμβος Σπετσών ανέλαβε την σύνταξη Οδηγών Επαγγελμάτων για τα ακόλουθα τμήματα: Μηχανολόγων, Αυτοματιστών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Κλωστοϋφαντουργών και Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Με την έναρξη του νέου προγραμματικού πλαισίου ΕΣΠΑ 2007 - 2013, το Γραφείο Διασύνδεσης ανέλαβε σε συνεργασία με τα τμήματα του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.  την επικαιροποίηση και έκδοση των νέων Οδηγών Επαγγελμάτων ανταποκρινόμεων στις νέες συνθήκες που επικρατούν τόσο στις σπουδές όσο και στην άσκηση επαγγέλματος μετά από την αποφοίτηση, έτσι ώστε να αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των επωφελούμενων χρηστών μας.

Σας ανακοινώνουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι Οδηγοί Επαγγελμάτων για όλα τα τμήματα του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.  και είναι στη διάθεση του κοινού σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Διασύνδεσης.

Μπορείτε επίσης να δείτε τους Οδηγούς Επαγγελμάτων και σε ηλεκτρονική μορφή από εδώ:

icon Οδηγός Επαγγέλματος Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.
icon Οδηγός Επαγγέλματος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
icon Οδηγός Επαγγέλματος Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρολογίας Τ.Ε. 
icon Οδηγός Επαγγέλματος Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικής Τ.Ε.
icon Οδηγός Επαγγέλματος Τμήματος Μηχανικών Η/Υ Συστημάτων Τ.Ε.
icon Οδηγός Επαγγέλματος Τμήματος Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργίας Τ.Ε.
icon Οδηγός Επαγγέλματος Τμήματος Λογιστικής 
icon Οδηγός Επαγγέλματος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 
icon Οδηγός Επαγγέλματος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

icon Οδηγός Επαγγέλματος Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων Τ.Ε.

Μπορείτε να δείτε όσους ολοκληρωμένους Οδηγούς Επαγγελμάτων έχουν αναρτηθεί ηλεκτρονικά στους επιμέρους ιστοτόπους των ακόλουθων Γραφείων Διασύνδεσης:

Γραφείο Διασύνδεσης του Αλεξάνδρειου Α.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Τ.Τ.
και συγκεκριμένα στην ενότητα Οδηγοί Επαγγελμάτων Ειδικοτήτων είναι διαθέσιμοι οι Οδηγοί για τα ακόλουθα τμήματα:

 • Αισθητικής & Κοσμητολογίας
 • Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
 • Διατροφής & Διαιτολογίας
 • Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
 • Μαιευτικής
 • Οχημάτων
 • Πληροφορικής
 • Σχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων
 • Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών
 • Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων

Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Ε.Ι. Πάτρας Τ.Τ.
και συγκεκριμένα στην ενότητα Μελέτες είναι διαθέσιμοι οι Οδηγοί για τα ακόλουθα τμήματα:

 • Λογοθεραπείας
 • Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων
 • Νοσηλευτικής
 • Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Ε.Ι. Κρήτης Τ.Τ.
και συγκεκριμένα στην ενότητα Οδηγοί Επαγγελμάτων είναι διαθέσιμοι οι Οδηγοί για τα ακόλουθα τμήματα:

 • Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας
 • Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
 • Τμήμα Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων
 • Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής
 • Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
 • Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
 • Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Επίσης συντάχθηκε Οδηγός Συνεργαζόμενων επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Ε.Ι. Λάρισας Τ.Τ.
και συγκεκριμένα στην ενότητα Φοιτητής Πτυχιούχος & Οδηγοί Επαγγελμάτων είναι διαθέσιμοι οι Οδηγοί για τα ακόλουθα τμήματα:

 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
 • Ηλεκτρολογίας
 • Ιατρικών Εργαστηρίων
 • Πολιτικών Έργων Υποδομής
 • Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Φυτικής Παραγωγή

Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Τ.Τ.
και συγκεκριμένα στην ενότητα Εκδόσεις είναι διαθέσιμοι οι Οδηγοί για τα ακόλουθα τμήματα:

 • Εμπορίας & ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων
 • Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
 • Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος
 • Βιομηχανικού Σχεδιασμού
 • Μηχανικών Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης
 • Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας
 • Διεθνούς Εμπορίου
 • Λογιστικής (Έκδοση Γραφείου Διασύνδεσης Σερρών)

Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Ε.Ι. Ηπείρου Τ.Τ.
και συγκεκριμένα στην ενότητα Αγορά Εργασίας & Μελέτες και Έρευνες του Γραφείου Διασύνδεσης είναι διαθέσιμοι οι Οδηγοί για τα ακόλουθα τμήματα:

 • Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης
 • Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής
 • Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής
 • Τμήμα Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
 • Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Ιχθυοκομίας & Αλιείας
 • Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο

Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Ε.Ι. Σερρών Τ.Τ.
και συγκεκριμένα στην ενότητα Μελέτες- Έρευνες είναι διαθέσιμοι οι Οδηγοί για τα ακόλουθα τμήματα:

 • Πολιτικών Δομικών Έργων
 • Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας
 • Λογιστικής

Γραφείο Διασύνδεσης Α.Ε.Ι. Μεσσολογγίου Τ.Τ.
και συγκεκριμένα στην ενότητα Το Γραφείο & Έρευνα και Μελέτες είναι διαθέσιμοι οι Οδηγοί για τα ακόλουθα τμήματα:

 • Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία
 • Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων
 • Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων
 • Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων
Τελευταία ανανέωση ( 20/03/2015 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου