Μεταπτυχιακά Υποτροφίες Κατατακτήριες Σεμινάρια
Κόμβος Σπετσών
 
 
 
Σεμινάρια Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Στο πλαίσιο της καθημερινής επικοινωνίας με φοιτητές και απόφοιτους έγινε αντιληπτή η ανάγκη ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων σχετικά με τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Ο κατάλογος αυτής της σελίδας αποτελεί προσπάθεια κάλυψης αυτής της ανάγκης για πληροφόρηση. Περιλαμβάνει Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και ορισμένα από τα προγράμματα που υλοποιούν. Η ενημέρωση του καταλόγου είναι όσο το δυνατόν συνεχής, ανάλογα και με τη ροή πληροφόρησης που έχει το Γραφείο Διασύνδεσης από τα αντίστοιχα ΚΕΚ. Από το έτος 2002 έχει αλλάξει ο τρόπος επιλογής των καταρτιζομένων. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει πλέον να απευθύνονται στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) του Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής τους (και στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι) για να συμπληρώσουν το Έντυπο Εξατομικευμένης Παρέμβασης. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής καθώς και η ενδεδειγμένη διαδικασία για τη συμμετοχή σας περιγράφονται στις αντίστοιχες σελίδες μας στις οποίες έχετε πρόσβαση από τα πλήκτρα στα αριστερά της σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) του Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής σας και στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

icon ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Τελευταία ανανέωση ( 30/09/2008 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου