Παρουσίαση Εκδηλώσεις Περιοδικές Εκδόσεις Αναγνωστήριο Οριζόντια Δράση EUE-NET CDONET
Κόμβος Σπετσών
 
 
 
Οριζόντια δράση Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Η Οριζόντια Δράση των Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών Τ.Ε.Ι. είναι πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. που συγχρηματοδοτείται από το Υπ.Ε.Π.Θ. και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συντονιστής του έργου της Οριζόντιας Δράσης είναι το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Επιστημονικός Υπεύθυνος σήμερα, ο Δρ Μιχάλης Μπρατάκος, Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Αντικείμενο του έργου και αρχικός του στόχος είναι ο καθορισμός και η εφαρμογή ενός σύγχρονου οργανωτικού / συντονιστικού πλαισίου οριζόντιας δικτύωσης των Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών Τ.Ε.Ι. και της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η Οριζόντια Δράση συμπληρώνει και επικουρεί τις κάθετες δράσεις που αναπτύσσονται από κάθε Ίδρυμα.

Τα κύρια Όργανα του έργου είναι η Συντονιστική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ως μέλη οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι όλων των Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών Τ.Ε.Ι. και της ΑΣΠΑΙΤΕ και η Εκτελεστική Γραμματεία.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. συμμετείχε στην Οριζόντια Δράση μέχρι τον Ιούνιο του 2007, οπότε και διαπίστωσε ότι τα από διετίας παρατηρηθέντα προβλήματα του Έργου δεν υπήρχε πρόθεση να αντιμετωπιστούν παρά τις σχετικές προσπάθειες των Επιστημονικών Υπεύθυνων διαφόρων συμμετεχόντων Γραφείων Διασύνδεσης, που έγιναν μέσα στα πλαίσια της Συντονιστικής Επιτροπής (Ολομέλεια στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας την 9/6/2006, Έκτακτη Ολομέλεια για το θέμα στο ΤΕΙ Πειραιά την 22/9/2006, Ολομέλεια στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας την 1/12/2006) και της συνάντησης με τον Ειδικό Γραμματέα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. την 11/10/2006.


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ

Επιτροπή

Η Συντονιστική Επιτροπή της Οριζόντιας Δράσης συγκαλεί τακτικές συνεδριάσεις στους χώρους των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων με στόχο την ενημέρωση των μελών για την πορεία του έργου, τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων, και τον συντονισμό των ενεργειών.

Οι συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής στις οποίες συμμετείχε το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Πειραιά, αναφέρονται παρακάτω:

 • ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (6 Φεβρουαρίου 1998)

 • ΤΕΙ Ηρακλείου (22 Μαΐου 1998)

 • Πόρτο Καράς, Χαλκιδική (19 Σεπτεμβρίου 1998)
  Συνδυάστηκε με το “1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συμβούλων Σταδιοδρομίας” που διοργάνωσε το ΑΠΘ στο Πόρτο Καράς Χαλκιδικής.

 • ΤΕΙ Μεσολογγίου (13 Νοεμβρίου 1998)

 • ΤΕΙ Σερρών (25 Φεβρουαρίου 1999)

 • ΤΕΙ Ηπείρου (4 Ιουνίου 1999)

 • ΤΕΙ Πάτρας (1 Οκτωβρίου 1999)

 • ΤΕΙ Καβάλας (18 Φεβρουαρίου 2000)

 • ΤΕΙ Πειραιά (2 Ιουνίου 2000)

 • ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (22 Νοεμβρίου 2002)

 • ΤΕΙ Κρήτης (12 - 13 Ιουνίου 2003)

 • ΤΕΙ Καλαμάτας (16 - 17 Οκτωβρίου 2003 )

 • ΤΕΙ Καρπενησίου (28 - 30 Απριλίου 2004)

 • ΤΕΙ Ηπείρου (4 - 6 Νοεμβρίου 2004)

 • ΤΕΙ Πειραιά (25 - 28 Μαϊου 2005)

 • ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (7-10 Δεκεμβρίου 2005)

 • ΤΕΙ Καβάλας ( 7-9 Ιουνίου 2006 ) Φωτογραφίες

 • ΤΕΙ Πειραιά (Έκτακτη Ολομέλεια 22 Σεπτεμβρίου 2006)

 • ΤΕΙ Λάρισας (1 Δεκεμβρίου 2006)

Μετά τον Δεκέμβριο του 2006 δεν υπάρχουν άλλες συμμετοχές διότι απεφασίσθη η διακοπή της συμμετοχής του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά στην Οριζόντια Δράση.


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ
Γραμματεία

Η Εκτελεστική Γραμματεία ως εκτελεστικό όργανο, είναι εξουσιοδοτημένη από την Συντονιστική Επιτροπή για την Διοίκηση του Έργου. Με την αρμοδιότητα αυτή προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες, πραγματοποιεί τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και την ενημερώνει ανάλογα. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. συμμετείχε στην Εκτελεστική Γραμματεία της Οριζόντιας Δράσης από την αρχή του Έργου προ δεκαετίας και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2006.

Τελευταία ανανέωση ( 03/02/2015 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου