Μεταπτυχιακά Εσωτερικού Εξωτερικού Υποτροφίες Κατατακτήριες Σεμινάρια
Κόμβος Σπετσών
 
 
 
Μεταπτυχιακά Εσωτερικού Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών προσφέρεται τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , δίνοντας τη δυνατότητα στους πτυχιούχους να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και περισσότερα εφόδια στην προσπάθεια εξεύρεσης εργασίας. Τα προγράμματα αυτά εξελίσσονται και αυξάνονται με εκπληκτικούς ρυθμούς.

Στην πλειονότητά τους, τα μεταπτυχιακά προγράμματα διοργανώνονται από τμήματα των Πανεπιστημίων και των Α.Ε.Ι. Τ.Τ., είτε αυτόνομα, είτε με τη συνεργασία κι άλλων τμημάτων του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου της Ελλάδας ή του εξωτερικού (διατμηματικά προγράμματα).

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές , οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Τ.Τ. έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Στο A.E.I. Πειραιά T.T. λειτουργούν 19 Εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών αυτόνομα ή σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού . 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ
A.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3685/2008

ΤΙΤΛΟΣ Μ.Π.Σ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

«Λογιστική & Χρηματοοικονομική»

Φ.Ε.Κ. 1413/Β'/15-07-2009
Φ.Ε.Κ. 851/Β'/20-03-2012

Δρ Κάντζος Κωνσταντίνος
Καθηγητής Τμήματος
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
ckantzos@teipir.gr

2105381278
2105381453
2103420973
210347666

acc-fin@teipir.gr 

«Διεθνή Διοικητική των Επιχειρήσεων»

Φ.Ε.Κ. 1476/Β'/22-07-09

Δρ Κυριαζόπουλος Παναγιώτης
Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
pkyriaz@teipir.gr

2105381429
2105381197
2105381173

in-mkg@teipir.gr

University of Kentucky - TEI ΠΕΙΡΑΙΑ "MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION"

Φ.Ε.Κ. 1906/Β'/07-09-2009
Φ.Ε.Κ. 1079/Β'/09-04-2012

Δρ Κάντζος Κωνσταντίνος
Καθηγητής Τμήματος
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
ckantzos@teipir.gr

2105381278
2105381470
2103420973
mba@teipir.gr

«Δημόσια Οικονομική και Πολιτική − Public Economics and Policy»

Φ.Ε.Κ. 2843/Β/23-10-2012

Δρ Παπαηλίας Θεόδωρος
Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
thpap@teipir.gr 

Δ' κτήριο, 1ος όροφος, γραφείο 212
Θηβών 250 & Πέτρου Ράλλη, 122 44 Αιγάλεω
Τηλ: 210 5381323
(Δε-Πα: 09:00 – 18:00,
Σα: 09:00 – 15:00)
Fax: 210 5381267
E-mail: info@mpep.gr

Επιστήμη των αποφάσεων με Πληροφοριακά Συστήματα

ΦΕΚ 764/Β/3-4-2013

Δρ Σπυριδάκος
Αθανάσιος
Καθηγητής Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων
tspyr@teipir.gr 

Στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γραφείο Δ320) ή στο Γραφείο Β130
Π. Ράλλη και Θηβών 250,
12244, Αιγάλεω
Τηλ: 210-5381322, 210-5381101, 210-5381498
E-mail: decision@teipir.gr

Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα
ΦΕΚ: Υπό Δημοσίευση

Δρ Έλληνας Ιωάννης
Καθηγητής Τμήματος Μηχ/κών Η/Υ Συστημάτων Τ.Ε.
jellin@teipir.gr 

Γραμματεία Τμήματος
Μηχ/κών ΗΥΣ
Π. Ράλλη και Θηβών 250,
12244, Αιγάλεω
Τηλ: 210-5381110

Διαχείρηση και Ενεργειακή 
βελτιστοποίηση Συστημάτων

Φ.Ε.Κ. 9/Β'/8-1-2014

Δρ Μαλατέστας Παντελής
Καθηγητής Τμήματος Ηλ/γων Μηχ/κών Τ.Ε.
pmal@teipir.gr 

2105381416
2105381023
pmal@teipir.gr

Αντισεισμική & ενεργειακή αναβάθμιση κατασκευών και αειφόρος ανάπτυξη
Φ.Ε.Κ. 2076/Β'/26-08-2013

Δρ Δημάκος Κωνσταντίνος
Καθηγητής
Τμήματος Πολ. Μηχ/κών Τ.Ε.
cdem@teipir.gr

2105381364
2105381353
2105381184
FAX: 2105381214

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος
Φ.Ε.Κ 2132/Β'/28-08-2013

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δρ Βαρελίδης Γεώργιος 
Καθηγητής
Τμήματος Πολ. Μηχ/κών Τ.Ε.
gvarel@teipir.gr

 2105381269

info@environmentalprotection.gr

Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών

Φ.Ε.Κ. 876/Β'/8-4-2014

Δρ. Δημήτρης Τσελές, Αν. Πρόεδρος ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ,

2105381540
2105381425
mscauto1@teipir.gr

Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις
ΦΕΚ 1359/Β'/28-05-2014
Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης
Πρόεδρος του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών
210-5450959
MSc-invest@sealab.gr

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

ΦΕΚ 1017Β/23-4-2014

 

Δρ. Λάζαρος Βρυζίδης

Πρόεδρος ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

210-5381101
210-5450200
210-5381207
210-5381020

demba@teipir.gr 

«Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας»

Συνεργασία Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων) και Πανεπιστήμιο Κύπρου

 Δρ. Διονύσης Γιαννακόπουλος

Καθηγητής Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

2105381197

dgian@teipir.gr

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ
Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ Μ.Π.Σ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Φ.Ε.Κ. 1247/Β'/06-09-2005

Δρ Ραγκούση Μαρία
Καθηγήτρια
Τμήματος Μηχ/κών Ηλεκτρονικής Τ.Ε.
mariar@teipir.gr 

2105381224

Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων
Φ.Ε.Κ. 117/Β'/01-02-2006

Δρ Βρυζίδης Λάζαρος
Καθηγητής Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων
lvryz@teipir.gr

2105381020
2103688013

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ Μ.Π.Σ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

«Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων ( Networking and Data Communications )»
Φ.Ε.Κ. 738/Β'/18-05-2004

τροπ. από ΦΕΚ 1881/Β'/29-12-2006

Δρ Τσιτομενέας Στέφανος
Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχ/κών Ηλεκτρονικής Τ.Ε.
stsit@teipir.gr

2105381327
ΖΑ010

«Διαχείριση και Διοίκηση Κατασκευών ( Management in Construction )»
Φ.Ε.Κ. 738/Β'/18-05-2004

Δρ Μεταξάς Γιώργος
Καθηγητής
Τμήματος Πολ. Μηχ/κών Τ.Ε.
gmeta@teipir.gr

2105381285
Γ033

«Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής (Advanced Industrial & Manufacturing Systems)»

Kingston University London –
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
ΦΕΚ 738/Β'/18-05-2004
ΦΕΚ 2793/Β'/17-10-2014

Δρ Στεργίου Κωνσταντίνος,
Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχ/γων Μηχ/κών Τ.Ε.
stergiou@teipir.gr

 

2105381298
2130245050

aims@teipir.gr
Γ031

«Master of Science in Energy Systems»

συνεργασία Heriot-Watt University- AEI Πειραιά ΤΤ,
ΦΕΚ 3576/31-12-14

Δρ Καλδέλλης Ιωάννης 
Καθηγητής Τμήματος
Μηχ/γων Μηχ/κών Τ.Ε.
sealab@gdias.teipir.gr

2105381237
2105381143
2105699559

Βάση Αναζήτησης Μεταπτυχιακών
του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ

Βάση Αναζήτησης Μεταπτυχιακών
του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Τ.Ε.Ι Αθήνας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΥΠουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

icon ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ( 559.37 KB )

Τελευταία ανανέωση ( 05/03/2015 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου