Μεταπτυχιακά Υποτροφίες από Δημόσιους Φορείς από Ιδιωτικούς Φορείς Κατατακτήριες Σεμινάρια
Κόμβος Σπετσών
 
 
 
Από Δημόσιους Φορείς Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων και οργανισμών

Πληροφορίες σχετικά με υποτροφίες που παρέχουν οι κυβερνήσεις, οι δημόσιοι οργανισμοί και άλλοι φορείς ξένων χωρών, μπορεί να πάρει ο κάθε ενδιαφερόμενος από τα τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων ή μορφωτικών υποθέσεων της αντίστοιχης πρεσβείας. Ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το Συμβούλιο της Ευρώπης, που χορηγούν υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές.

Υποτροφίες επιστημονικών προγραμμάτων του ΝΑΤΟ

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στο πλαίσιο του προγράμματος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ χειρίζεται υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα ελλήνων σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ. Οι ειδικότητες και οι προϋποθέσεις γίνονται γνωστές κάθε φορά με προκήρυξη. Η χρονική διάρκεια των υποτροφιών κυμαίνεται από 1 έως 3 έτη ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που θα ακολουθηθεί. Η προκήρυξη δημοσιεύεται συνήθως τον Ιανουάριο και η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

O ΟΑΕΔ χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό/εξωτερικό. Οι όροι συμμετοχής καθορίζονται κάθε φορά στην προκήρυξη, η οποία ανακοινώνεται συνήθως το καλοκαίρι.

Κληροδοτήματα άμεσης διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών και ΥΠΕΠΘ

Τα περισσότερα κληροδοτήματα που διαχειρίζονται τα δύο υπουργεία είναι για προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, αλλά αρκετά από αυτά αναφέρονται σε μεταπτυχιακές σπουδές. Όσον αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, κάθε χρόνο καθορίζονται τα ανώτατα όρια των μηνιαίων υποτροφιών από έσοδα κληρονομιών, κληροδοσιών, και δωρεών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γενική Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου για σχετικές πληροφορίες.

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει αντίστοιχο Γραφείο Κληροδοτημάτων. Μόνο τα κληροδοτήματα που έχουν ικανά έσοδα δίνουν υποτροφία κάθε χρόνο. Οι υποτροφίες που δίνονται από κληροδοτήματα άμεσης διαχείρισης από το ΥΠΕΠΘ χορηγούνται έπειτα από διαγωνισμό. Ο χρόνος του διαγωνισμού δεν είναι σταθερός. Οι σχετικές προκηρύξεις δημοσιεύονται σε εφημερίδες των Αθηνών και μία εφημερίδα του τόπου όπου αναφέρεται το κληροδότημα. Η προκήρυξη του διαγωνισμού συνήθως κοινοποιείται και στις γραμματείες των τμημάτων των πανεπιστημίων.

Κληροδοτήματα που διαχειρίζονται τα ΑΕΙ και η Ακαδημία Αθηνών

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαχειρίζονται κληροδοτήματα που χορηγούν βραβεία και υποτροφίες.

Η Ακαδημία Αθηνών διαχειρίζεται κληροδοτήματα που καλύπτουν τα έξοδα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα κληροδοτήματα που προσφέρουν υποτροφίες δεν είναι τα ίδια για κάθε ακαδημαϊκό έτος, αλλά εξαρτώνται από τα έσοδα των αντίστοιχων ιδρυμάτων.

Κληροδοτήματα ανά Νομό

Πληροφορίες για κληροδοτήματα έμμεσης διαχείρισης που ανήκουν σε κάθε νομό και απονέμονται συνήθως σε φοιτητές που κατάγονται από πόλεις ή χωριά του νομού, έχουν υπό την εποπτεία τους οι κατά τόπους αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης στις νομαρχίες. Η βασική προϋπόθεση είναι η καταγωγή του υποψηφίου. Επιπλέον, η επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές και η ηλικία αποτελούν κοινές προϋποθέσεις των περισσότερων κληροδοτημάτων, ενώ η οικονομική αδυναμία λαμβάνεται υπόψη σε κάποια απ’ αυτά.


Τελευταία ανανέωση ( 06/02/2015 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου