Μεταπτυχιακά Υποτροφίες από Δημόσιους Φορείς από Ιδιωτικούς Φορείς Κατατακτήριες Σεμινάρια
Κόμβος Σπετσών
 
 
 
Από Ιδιωτικούς Φορείς Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Πολυάριθμα είναι τα ιδιωτικά ιδρύματα που παρέχουν υποτροφίες ή κληροδοτήματα για σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι υποτροφίες αυτών των ιδρυμάτων δίδονται σε υποψηφίους από συγκεκριμένο τόπο καταγωγής ή για συγκεκριμένους κλάδους σπουδών. Υπάρχουν όμως ιδιωτικά ιδρύματα που δίνουν υποτροφίες σε υποψηφίους από όλη την Ελλάδα και για διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια απ’ αυτά:

 • Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη

 • Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

 • Ίδρυμα Κοργιαλένειο Άθλον δι’ Υποτροφιών

 • Ίδρυμα Μποδοσάκη

 • Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης.

Χρηματοδότηση από Πανεπιστήμια

Υπάρχουν διάφορες μορφές οικονομικής ενίσχυσης που δίνονται από ένα πανεπιστήμιο, και τα σχετικά έντυπα μπορεί κανείς να τα προμηθευτεί παράλληλα με την αίτησή του. Η αίτηση για οικονομική ενίσχυση πάντως εξετάζεται χωριστά από την αίτηση για φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Οι χρηματοδοτήσεις μπορεί να παρέχονται:

 • Μέσω ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από συνεργασίες του πανεπιστημίου με ιδιωτικούς ή άλλους φορείς σε συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας. Συνήθως τέτοιου είδους χρηματοδότηση δίνεται σε σπουδές τεχνολογίας και θετικών επιστημών.

 • Μέσω εργασίας σε θέσεις βοηθών καθηγητών. Τα κριτήρια επιλογής για αυτές τις θέσεις βασίζονται κυρίως στην ακαδημαϊκή απόδοση των φοιτητών.

 • Μέσω υποτροφιών από ιδιώτες που δίνονται ειδικά στους φοιτητές συγκεκριμένου τμήματος του πανεπιστημίου.

Οι σχετικές πληροφορίες δίνονται απευθείας από το κάθε πανεπιστήμιο ή τμήμα πανεπιστημίου.

Χρηματοδότηση μέσω Τράπεζας

Σε πολλές περιπτώσεις, η χρηματοδότηση γίνεται είτε από τράπεζες που διαθέτουν εξειδικευμένα δανειοδοτικά προγράμματα σπουδών (όπως η Εθνική, η Εμπορική, η Αγροτική κ.α.) ή από τις υπόλοιπες τράπεζες, οι οποίες μπορούν να χορηγήσουν παρόμοια δάνεια όχι όμως μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων αλλά με τη μορφή καταναλωτικών δανείων που μπορούν να γίνουν και φοιτητικά.

Τα χορηγούμενα ποσά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή των διδάκτρων, την αγορά βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού αλλά και ως έξοδα διαβίωσης από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι 15 έτη.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποτροφιών είναι οι ακόλουθες:

 • Η εγγραφή σε τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών ή η αποδοχή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
 • Η προσωπική εγγύηση από το γονέα του δικαιούχου ή άλλη επαρκής διασφάλιση των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Η μη υπέρβαση του 45ου έτους ηλικίας και
 • Η μη χορήγηση άλλου δανείου για τον ίδιο σκοπό.

Σχετικές πληροφορίες χορηγούνται απευθείας από την κάθε τράπεζα.

Τελευταία ανανέωση ( 25/07/2008 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου