Σεμινάρια Σχετικοί Σύνδεσμοι Ψυχομετρικά Εργαλεία
Κόμβος Σπετσών
 
 
 
Ψυχομετρικά Εργαλεία Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο
Μια σημαντική δράση του Γραφείου Διασύνδεσης ΔΑΣΤΑ A.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. είναι η χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων ανάπτυξης ατομικών δεξιοτήτων και αυτοαξιολόγησης όπως περιγράφονται παρακάτω.

Η Έκθεση Αναφοράς Αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη μετά την ολοκλήρωση των τεστ και ερωτηματολογίων κατόπιν επικοινωνίας με  τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης ο οποίος διενεργεί την συνάντηση ανατροφοδότησης αποτελεσμάτων.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Γραφείου Διασύνδεσης όπως προβλέπει και ο Κώδικας Δεοντολογίας μας και δεν διοχετεύονται ούτε και ανακοινώνονται περαιτέρω σε τρίτους.

Ο χρήστης διατηρεί δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά και δίνει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του για τη χρησιμοποίηση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του A.Ε.Ι. Πειραιά  T.T. και κατ'επέκταση, η συνεργαζόμενη συμβουλευτική εταιρία, συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς ισχύοντες νόμους περί τήρησης, διαχείρισης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι Επαγγελματικές Ιδιότητες (όπως π.χ. Πρωτοβουλία, Προγραμματισμός, Επιρροή κ.ά.) συνοψίζουν τις εργασιακές συμπεριφορές που είναι απαραίτητες αφενός για την επίτευξη των ατομικών εργασιακών στόχων και αφετέρου για την υλοποίηση της εκάστοτε στρατηγικής του οργανισμού.

Η αποτύπωση ενός Προφίλ Ιδιοτήτων σαν και αυτές αποτελούν ένα σημαντικό βοήθημα στην:

 • επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας κλάδο και στην διαχείριση καριέρας
 • επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών και εξειδίκευσης
 • ενδυνάμωση των κατάλληλων σημείων στο πλαίσιο της ατομικής ανάπτυξης
 • προετοιμασία για το στάδιο αξιολόγησης στην διαδικασίας επιλογής για κάποια θέση εργασίας

Οι επαγγελματικές ιδιότητες καλλιεργούνται, εξασκούνται και εκφράζονται με συγκεκριμένες, μετρήσιμες συμπεριφορές. Άρα, οι ερωτήσεις στις οποίες θα απαντήσεις αποτελούν ενδείξεις που σχετίζονται με τις πιο συχνά επιθυμητές Επαγγελματικές Ιδιότητες σε ποικίλες επιχειρήσεις.

Συμπληρώνοντας τα τεστ, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά στις διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού μεγάλων επιχειρήσεων, θα πάρεις μια αναφορά που:

 • Θα υποδεικνύει δυνατά σημεία και περιοχές προς βελτίωση
 • Θα βελτιώσει την αυτογνωσία σου όσον αφορά στο προφίλ δεξιοτήτων και ικανοτήτων σου

Συγκεκριμένα, μπορείς να συμπληρώσεις 3 Τεστ Ικανοτήτων και 2 ερωτηματολόγια που είναι τα εξής:

Τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού

Εξετάζει την ικανότητα γρήγορου και σωστού συλλογισμού με βάση γλωσσικές πληροφορίες που παρουσιάζονται σε μορφή κειμένων.

Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού

Εξετάζει την ικανότητα γρήγορου και σωστού συλλογισμού με βάση αριθμητικές πληροφορίες που παρουσιάζονται σε μορφή στατιστικών πινάκων.

Τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού

Εξετάζει την ικανότητα γρήγορου και σωστού συλλογισμού με βάση πληροφορίες που παρουσιάζονται σε μορφή διαγραμμάτων καθώς και δύο Ερωτηματολόγια:

 • Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Προσωπικότητας
  Εξετάζει τους τυπικούς ή προτιμητέους τρόπους συμπεριφοράς και προτιμήσεων στις εργασιακές συνθήκες
 • Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Αξιών
  Εξετάζει τους παράγοντες και τις συνθήκες που αποτιμάς ως σημαντικούς στις διάφορες ασχολίες σου.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Γραφείο Διασύνδεσης A.Ε.Ι. Πειραιά T.T.  τηλ 2105381294-5
e - mail : counsellor@gdias.teipir.gr
Τελευταία ανανέωση ( 06/02/2015 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου