Κόμβος Σπετσών
 
 
 
Ερωτηματολόγιο Παρακολούθησης Της Πορείας Των Αιτημάτων Για Την Κάλυψη Κενών Θέσεων Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο
Στα πλαίσια του έργου του Γραφείου Διασύνδεσης έχει αναπτυχθεί μηχανισμός συνεχούς παρακολούθησης των αιτημάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων πρακτικής άσκησης ή εργασίας  στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό που αναγγείλατε στο ΓΔ , με στόχο την τακτική τροφοδότηση των Βάσεων Δεδομένων του  ΓΔ και της ΔΑΣΤΑ και την συμβολή του Γραφείου στην ανάπτυξη παρεμβατικών ή ενισχυτικών δράσεων όπου αυτό απαιτείται. Μεταξύ των στοιχείων που συλλέγονται σε διμηνιαία βάση είναι π.χ. οι προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η συλλογή στοιχείων για την επίτευξη της διαδικασίας FOLLOW UP αναφορικά με την έκβαση του αποτελέσματος των υπηρεσιών που σας παρείχε το Γραφείο Διασύνδεσης. Απαντώντας ειλικρινά και παραθέτοντας τα σχόλιά σας, μας βοηθάτε αφενός να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να καλύψουμε τυχόν αδυναμίες και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις ανάγκες σας.Τελευταία ανανέωση ( 26/02/2016 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου