Εσωτερικό Εξωτερικό Σπουδαστές - Απόφοιτοι Επιχειρήσεις Αιτήσεις
Κόμβος Σπετσών
 
 
 
Εσωτερικό Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο


Η περίοδος της ανεργίας είναι σίγουρα δυσάρεστη για όλους και έχει ακόμα και ψυχολογικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους που τελειώνοντας τις σπουδές τους βλέπουν πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να αρχίσουν να εργάζονται. Το πρώτο λοιπόν που απαιτείται είναι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση με ψυχραιμία, θεωρώντας την ως μια «παρένθεση» και ως ένα προσωρινό φαινόμενο. Η παθητική αντιμετώπιση της ανεργίας και η αποθάρρυνση του ανέργου απλώς και μόνο παρατείνουν την περίοδο της ανεργίας. Η αντίληψη πως η εξεύρεση εργασίας είναι αποτέλεσμα αστάθμητων και τυχαίων παραγόντων επιβεβαιώνεται σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Αυτό που θεωρούμε ως «τυχαίο γεγονός» συνήθως είναι αποτέλεσμα της προσωπικής μας ενεργοποίησης και της συστηματικής προσπάθειας για εξεύρεση εργασίας.
Προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει, είναι απαραίτητο να εκμεταλλευτούμε όλους τους δυνατούς τρόπους εξεύρεσης εργασίας και συγκεκριμένα:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Στις περισσότερες μεγάλες πόλεις λειτουργούν Γραφεία Εργασίας του ΟΑΕΔ, στα οποία οι άνεργοι μπορούν να απευθύνονται για την αναζήτηση θέσεων εργασίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών που προσφέρουν τα Γραφεία Εργασίας με την αναβάθμιση τους σε Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης. Στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εφαρμόζεται η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης: μετά από συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τον άνεργο, ο αρμόδιος σύμβουλος εργασίας υποδεικνύει στον ενδιαφερόμενο τις κατάλληλες ευκαιρίες για ένταξη στην απασχόληση ή για αναβάθμιση των προσόντων του μέσω της παρακολούθησης επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης, στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που λειτουργούν στην περιοχή. Επίσης, από τις αρχές του 1997 έχει ξεκινήσει η λειτουργία των Γραφείων Ενημέρωσης και Επιχειρήσεων, με ευθύνη του ΟΑΕΔ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για ένα νέο θεσμό που έχει ως στόχο την υποστήριξη και ενθάρρυνση των άνεργων νέων. Οι υπηρεσίες των Γραφείων Ενημέρωσης και Επιχειρήσεων περιλαμβάνουν: ενημέρωση των νέων για τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης, ενημέρωση για τα προγράμματα που αναπτύσσουν άλλοι φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, διασύνδεση με τις υπηρεσίες απασχόλησης του ΟΑΕΔ και πρόσβαση σε κάθε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο για την αναζήτηση θέσεων εργασίας (http://www.oaed.gr/el/) .


ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σίγουρα οι «μικρές αγγελίες» αποτελούν, εκτός από μια πιθανή πηγή εξεύρεσης εργασίας, μια καλή ευκαιρία για να ενημερωνόμαστε διαρκώς για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και για τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων που αναζητούν εργαζομένους. Μάλιστα, μελετώντας προσεκτικά τις «μικρές αγγελίες», μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε τις ιδιαίτερες συνθήκες που αφορούν στην ειδικότητα μας.
Εκτός από τον ημερήσιο Τύπο, υπάρχουν και ειδικές εφημερίδες με αγγελίες κάθε είδους, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται και αγγελίες που αφορούν στη ζήτηση εργασίας. Επίσης, αρκετές ημερήσιες εφημερίδες δημοσιεύουν μια φορά την εβδομάδα ειδικά ένθετα για την αγορά εργασίας που περιλαμβάνουν και όλες τις προκηρύξεις θέσεων (ειδικά για το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα). Ο τρόπος υποβολής της αίτησης για εργασία καθορίζεται συνήθως από την ίδια την αγγελία και καλό είναι να μην τον παραβιάζουμε (αν, για παράδειγμα, θέλουν από τους υποψηφίους απλώς να στείλουν κάποια αίτηση, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αρχίσουμε συχνές επισκέψεις στην εταιρεία).


ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T. διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την υποστήριξή σας στη διαδικασία αναζήτησης απασχόλησης, ενημερωμένη και επικαιροποιημένη βάση δεδομένων με εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που αφορούν σε όλα τα επιστημονικά πεδία του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T. και αναγγελίες απασχόλησης.


ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΚΕΣΥΠ)

Το Υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει σε ολόκληρη τη χώρα δίκτυο Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, με στόχο την πληροφόρηση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αναλυτικός κατάλογος των ΚΕΣΥΠ μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.): www.ekep.gr


ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την εύρεση εργασίας είναι από τους πιο αποδοτικούς τρόπους δημιουργίας διαύλων επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Μεγάλο μερίδιο των εταιρειών επιλέγουν τους μελλοντικούς εργαζόμενους τους μέσω των προφίλ τους στα κοινωνικά δίκτυα ελέγχοντας την προσωπικότητα τους εκτός από τα προσόντα και τις δεξιότητες.
Η παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να είναι σωστά δομημένη και στοχευμένη ώστε να προβάλλει τα δυνατά χαρακτηριστικά του υποψηφίου με σκοπό να κεντρίσει το ενδιαφέρον των υπευθύνων της εταιρείας. Είναι προτιμότερο να δημιουργήσετε νέα επαγγελματικά προφίλ σε όλα τα μέσα παρά να χρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας στην δικτύωση για την αποφυγή ατυχών αναρτήσεων. Επίσης είναι σημαντικό να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στα προσωπικά σας προφίλ ώστε να μην διαρρέουν πληροφορίες που μπορούν να σας επηρεάσουν στη δουλειά σας. Είναι δεδομένο ότι όταν ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού μιας μεγάλης εταιρείας θέλει να αποφασίσει στους τελικούς υποψηφίους για μια θέση θα ελέγξει τι πληροφορίες σας υπάρχουν διαθέσιμες στο διαδίκτυο, φροντίστε να είναι αυτές που πρέπει!
Τα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το linkedin όπου υπάρχει μια περισσότερο επαγγελματική προβολή, το facebook που παρόλο τον προσωπικό χαρακτήρα του είναι πολύ σημαντική πηγή πληροφόρησης και επικοινωνίας και τέλος το tweeter που με τη σωστή χρήση του μπορεί να σας φέρει σε επαφή με πολύ σημαντικά ή και αρμόδια άτομα μιας εταιρείας για την προβολή και πρόσληψη σας.


ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

Εκτός από τους «κλασικούς» τρόπους αναζήτησης εργασίας, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία και ιδιαίτερα το Διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι πλέον μέρος της καθημερινότητας μας και οι «ηλεκτρονικές αγγελίες» αποτελούν τη συνήθη επιλογή για τις περισσότερες εταιρείες που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό. Η λειτουργικότητα, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα που προσφέρει η ανάρτηση θέσεων εργασίας στο διαδίκτυο οδήγησε στη δημιουργία, αρκετών, μηχανών αναζήτησης εργασίας που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και ενημερώνονται καθημερινά για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό αλλά και το δημόσιο τομέα (π.χ. http://www.randstad.gr ,   http://www.kariera.gr ,  http://www.skywalker.gr)  
Τελευταία ανανέωση ( 03/02/2015 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου